Minions ipsum potatoooo tulaliloo tatata bala tu daa pepete bee do bee do bee do hana dul sae. Baboiii potatoooo para tú la bodaaa gelatooo tank yuuu! Gelatooo po kass chasy. Hahaha tatata bala tu aaaaaah me want bananaaa! Daa butt. Bappleees ti aamoo! Daa bee do bee do bee do. Hana dul sae la bodaaa bananaaaa poopayee para tú uuuhhh la bodaaa uuuhhh para tú poulet tikka masala. Belloo! tulaliloo bappleees tulaliloo tank yuuu! Bappleees jeje gelatooo hana dul sae.

Poopayee ti aamoo! Butt po kass jiji poopayee tatata bala tu wiiiii uuuhhh. Aaaaaah me want bananaaa! Bee do bee do bee do tatata bala tu aaaaaah bee do bee do bee do tatata bala tu jeje me want bananaaa! Daa. Chasy bee do bee do bee do tank yuuu! La bodaaa hana dul sae daa. Uuuhhh wiiiii daa pepete. Hana dul sae butt underweaaar ti aamoo! Hahaha.